7 lutego, 2019

Uprawnienia

Oto kopie dokumentów potwierdzających moje kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew. Kursy „Pilarzy drzew ozdobnych” pierwszego i stopnia zakończone egzaminem, z wynikiem bardzo dobrym.
Oto kopie dokumentów potwierdzających moje kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew. Kursy „Pilarzy drzew ozdobnych” drugiego stopnia zakończone egzaminem, z wynikiem bardzo dobrym.
Certyfikat Leśnego Banku Genów Kostrzyca potwierdzający kwalifikacje w zakresie zbierania szyszek, nasion i pędów z drzew stojących.