Prace w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew:

sanitarne usuwanie konarów suchych, złamanych, chorych, prześwietlanie koron drzew, cięcia korygujące – poprawianie konstrukcji danego drzewa, cięcia bezpieczeństwa, likwidacja zagrożeń w ciągach komunikacyjnych, cięcia nad liniami przesyłowymi, z uwagi na duże niebezpieczeństwo – także z użyciem zwyżki, wycinka drzew metodą sekcyjną, lub obalanie w całości z użyciem lin kierunkowych z poziomu gruntu, usuwanie wywałów, wiatrołomów, Read more about Prace w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew:[…]