Alpinistyczna wycinka i pielęgnacja drzew trudno dostępnych

USŁUGI

Wszystkie prace wysokościowe wykonuję, używając technik alpinistycznych. W sytuacjach szczególnie trudnych, z uwagi na duże niebezpieczeństwo korzystam także ze zwyżki. Staram się, aby moje usługi były realizowane zgodnie ze sztuką, w możliwie krótkim czasie i bez zbędnych opóźnień.

Co to jest wycinka drzew alpinistyczna?

Profesjonalna wycinka drzew metodą alpinistyczną wymaga specjalistycznych umiejętności. Usługa polega na zastosowaniu technik alpinistycznych w celu przycięcia gałęzi czy konarów drzew. Często ze względu na wąski teren lub zły podjazd, podnośniki są zastępowane linami i uprzężami. Korzystając ze sprzętu alpinistycznego, wykwalifikowany pracownik wchodzi na drzewo, aby wykonać pracę.

Wycinka drzew trudnych

Coraz gęstsza zabudowa miast, parków, ale także ogrodów oraz miejsc niezagospodarowanych sprawia, że drzewa rosną na niewielkiej przestrzeni. Stają się one trudno dostępne dla zwyżki czy podnośnika. Usługa polegająca na wycince i przycinaniu drzew trudno dostępnych dotyczy także drzew usytuowanych między innymi przy liniach wysokiego napięcia czy też w bliskiej odległości od budynków. W takich przypadkach nie sposób wykorzystać zwyżkę, ponieważ nie dotrze ona do niektórych pożądanych miejsc. Coraz częściej wycinka drzew, czy też przycinanie z użyciem klasycznych metod są całkowicie niemożliwe, a inny razem nieprecyzyjne.

Wycinka alpinistyczna musi być bezpieczna

Przy każdej pracy, ale w szczególności tej wykonywanej na wysokości należy zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa. Po pierwsze, taką pracę wykonuje przygotowany, wyspecjalizowany pracownik z uprawnieniami alpinistycznymi. Po drugie, jest wyposażony w sprzęt zabezpieczający. Po trzecie, jest asekurowany przez specjalistę obecnego na ziemi.

 

Prace w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew:

 

sanitarne usuwanie konarów suchych, złamanych, chorych,

prześwietlanie koron drzew,

cięcia korygujące – poprawianie konstrukcji danego drzewa,

cięcia bezpieczeństwa, likwidacja zagrożeń w ciągach komunikacyjnych,

cięcia nad liniami przesyłowymi, z uwagi na duże niebezpieczeństwo – także z użyciem zwyżki,

wycinka drzew metodą sekcyjną, lub obalanie w całości z użyciem lin kierunkowych z poziomu gruntu,

usuwanie wywałów, wiatrołomów,

zakładanie wiązań na drzewach zagrożonych wyłamaniem konarów,

przycinanie drzew, eliminowanie gałęzi w sąsiedztwie bocianich gniazd,

cięcie drzew owocowych.

Inne prace wysokościowe:

 

zdejmowanie dronów z drzew, dachów itp.,

odśnieżanie dachów,

czyszczenie rynien,

zakładanie reklam, banerów,

malowanie dachów.

Zapraszam do obejrzenia filmów

O MNIE

Moja działalność

Działam na rynku od 2003 r. Oferuję szeroko rozumiane prace wysokościowe. Główną moją specjalnością jest wycinka drzew i ich pielęgnacja w trudno dostępnych miejscach (między zabudowaniami, przy liniach przesyłowych, cmentarzach, itp.). Wycinka, przycinanie drzew oraz ich pielęgnacja należy do prac niebezpiecznych. Na terenach zabudowanych niebezpieczeństwo wzrasta, dlatego ścinanie drzew musi być wykonywane z należytym profesjonalizmem i odpowiednim zabezpieczeniem. Prace wysokościowe realizowane zgodnie z przepisami prawa zaoszczędzą wielu problemów łącznie z finansowymi.

Usługi na wysokości

Ponadto zajmuję się odśnieżaniem dachów, pracami przy elewacjach, malowaniem dachów, zakładaniem banerów reklamowych.

Technika alpinistyczna

Ścinanie drzew przeprowadzam przy użyciu technik alpinistycznych, które pozwalają na dotarcie w dowolne miejsce korony drzewa. Posiadam fachową wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne dokumenty uprawniające mnie do wykonywania tego typu prac. Posiadam również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dla kogo?

Moją ofertę kieruję do osób prywatnych, firm budowlanych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, agencji reklamowych.

Pielęgnacja drzew w Częstochowie, Radomsku i okolicach

Oferuję usługi w województwie łódzkim i śląskim, przede wszystkim gmina Kłomnice, powiat kłobucki, częstochowski i radomszczański w tym miasta Częstochowa i Radomsko.

Częstochowa - województwo łódzkie i śląskie - powiat kłobucki, częstochowski i radomszczański - mapa

Wycena robót – po przeprowadzonej wizji lokalnej. Wycięcie drzewa, przycinanie drzew i pielęgnacja drzew oraz inne prace wysokościowe odznaczają się dużym skomplikowaniem, dlatego ceny ustalane są indywidualnie przy uwzględnieniu trudności pracy. Istnieje też możliwość wstępnej wyceny na podstawie nadesłanych zdjęć.

 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć

Zapraszam do kontaktu

Skontaktuj się drogą telefoniczną lub mailową
Wycinka drzew Gaj - Częstochowa, Radomsko, Kłomnice, Kłobuck i okolice