UPRAWNIENIA

Oto kopie dokumentów potwierdzających moje kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew.
Kursy „Pilarzy drzew ozdobnych” pierwszego i drugiego stopnia zakończone egzaminem, z wynikiem bardzo dobrym.

Zaświadczenie ukończenia kursu pilarzy drzew ozdobnych I stopnia NOT

Zaświadczenie ukończenia kursu - egzaminu pilarzy drzew ozdobnych II stopnia

Certyfikat Leśnego Banku Genów Kostrzyca potwierdzający kwalifikacje
w zakresie zbierania szyszek, nasion i pędów z drzew stojących.

Dertyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dla kandydatów na zbieraczy szyszek, nasion i pędów z drzew stojących